2,500,000ریال
ماهانه
سرور مجازی آلمان 2 گیگابایت
3,400,000ریال
ماهانه
سرور مجازی کلود آلمان ۴ گیگابایت