0ریال

800,000 هزینه تنظیم
نصب Cpanel
80.000 تومان / یکبار
نصب و راه اندازی اولیه
آخرین ورژن
نصب مجازی یا اختصاصی
0ریال

500,000 هزینه تنظیم
نصب Kerio
50.000 تومان / یکبار
نصب و راه اندازی اولیه
آخرین ورژن موجود
نصب ویندوز یا سیستم عامل مجزا
0ریال

500,000 هزینه تنظیم
نصب Mikrotik
50.000 تومان / یکبار
نصب و راه اندازی اولیه
ورژن مورد نظر شما
نصب مجازی
0ریال

1,200,000 هزینه تنظیم
نصب Parallels Plesk
120.000 تومان / یکبار
نصب و راه اندازی اولیه
آخرین ورژن
نصب مجازی یا اختصاصی
0ریال

1,400,000 هزینه تنظیم
نصب WebSite Panel
140.000 تومان / یکبار
نصب و راه اندازی اولیه
آخرین ورژن
نصب مجازی یا اختصاصی