380,000ریال
سالانه
هاست دانلود 10 گیگابایت
38000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل و دیتابیس
ندارد
پهنای باند
نامحدود
Park Domains
بلی
1,550,000ریال
سالانه
هاست دانلود 100 گیگابایت
میزان فضا
100 گیگ
155000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل و دیتابیس
ندارد
پهنای باند
نامحدود
Park Domains
بلی
15,500,000ریال
سالانه
هاست دانلود 1000 گیگابایت
میزان فضا
1000 گیگ
1550000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل و دیتابیس
ندارد
پهنای باند
نامحدود
Park Domains
بلی
47,000,000ریال
سالانه
هاست دانلود 3000 گیگابایت
میزان فضا
3000 گیگ
4700000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل و دیتابیس
ندارد
پهنای باند
نامحدود
Park Domains
بلی