نمایندگی هاست ویندوز

(انتخاب گروه دیگر)
نمایندگی ویندوز وبسایت پنل 1 گیگابایت
نمایندگی ویندوز وبسایت پنل 3 گیگابایت
نمایندگی ویندوز وبسایت پنل 5 گیگابایت
نمایندگی ویندوز وبسایت پنل 10 گیگابایت
نمایندگی ویندوز وبسایت پنل 20 گیگابایت
نمایندگی ویندوز وبسایت پنل 1 گیگابایت
350,000ریال
ماهانه
35000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
نمایندگی ویندوز وبسایت پنل 3 گیگابایت
450,000ریال
ماهانه
45000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
نمایندگی ویندوز وبسایت پنل 5 گیگابایت
600,000ریال
ماهانه
60000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
نمایندگی ویندوز وبسایت پنل 10 گیگابایت
850,000ریال
ماهانه
85000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
نمایندگی ویندوز وبسایت پنل 20 گیگابایت
1,650,000ریال
ماهانه
165000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی


Powered by WHMCompleteSolution