هاست ویندوز وبسایت پنل

(انتخاب گروه دیگر)
هاست 50 مگابایت ویندوز - وبسایت پنل
هاست 100 مگابایت ویندوز - وبسایت پنل
هاست 200 مگابایت ویندوز - وبسایت پنل
هاست 500 مگابایت ویندوز - وبسایت پنل
هاست 1 گیگا بایت ویندوز - وبسایت پنل
هاست 2 گیگا بایت ویندوز - وبسایت پنل
هاست 10 گیگابایت ویندوز - وبسایت پنل
هاست 20 گیگابایت ویندوز - وبسایت پنل
هاست 5 گیگابایت ویندوز - وبسایت پنل
هاست 50 مگابایت ویندوز - وبسایت پنل
550,000ریال
سالانه
55000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
هاست 100 مگابایت ویندوز - وبسایت پنل
750,000ریال
سالانه
75000 تومان
ساب دومین
20
اکانت FTP
20
ایمیل
20
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
هاست 200 مگابایت ویندوز - وبسایت پنل
985,000ریال
سالانه
98500 تومان
ساب دومین
20
اکانت FTP
20
ایمیل
20
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
هاست 500 مگابایت ویندوز - وبسایت پنل
1,390,000ریال
سالانه
139000 تومان
ساب دومین
20
اکانت FTP
20
ایمیل
20
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
هاست 1 گیگا بایت ویندوز - وبسایت پنل
1,990,000ریال
سالانه
199000 تومان
ساب دومین
20
اکانت FTP
20
ایمیل
20
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
هاست 2 گیگا بایت ویندوز - وبسایت پنل
3,400,000ریال
سالانه
340000 تومان
ساب دومین
20
اکانت FTP
20
ایمیل
20
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
هاست 10 گیگابایت ویندوز - وبسایت پنل
6,420,000ریال
سالانه
642000 تومان
ساب دومین
20
اکانت FTP
20
ایمیل
20
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
هاست 20 گیگابایت ویندوز - وبسایت پنل
8,550,000ریال
سالانه
855000 تومان
ساب دومین
20
اکانت FTP
20
ایمیل
20
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
هاست 5 گیگابایت ویندوز - وبسایت پنل
4,480,000ریال
سالانه
448000 تومان
ساب دومین
20
اکانت FTP
20
ایمیل
20
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی


Powered by WHMCompleteSolution