هاست FTP

(انتخاب گروه دیگر)
هاست دانلود 10 گیگابایت
هاست دانلود 100 گیگابایت
هاست دانلود 1000 گیگابایت
هاست دانلود 3000 گیگابایت
هاست دانلود 10 گیگابایت
380,000.00$
سالانه
38000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل و دیتابیس
ندارد
پهنای باند
نامحدود
Park Domains
بلی
هاست دانلود 100 گیگابایت
میزان فضا
100 گیگ
1,550,000.00$
سالانه
155000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل و دیتابیس
ندارد
پهنای باند
نامحدود
Park Domains
بلی
هاست دانلود 1000 گیگابایت
میزان فضا
1000 گیگ
15,500,000.00$
سالانه
1550000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل و دیتابیس
ندارد
پهنای باند
نامحدود
Park Domains
بلی
هاست دانلود 3000 گیگابایت
میزان فضا
3000 گیگ
47,000,000.00$
سالانه
4700000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل و دیتابیس
ندارد
پهنای باند
نامحدود
Park Domains
بلی


Powered by WHMCompleteSolution