هاست FTP

(انتخاب گروه دیگر)
هاست دانلود 10 گیگابایت
هاست دانلود 100 گیگابایت
هاست دانلود 1000 گیگابایت
هاست دانلود 3000 گیگابایت
هاست دانلود 10 گیگابایت
380,000ریال
سالانه
38000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل و دیتابیس
ندارد
پهنای باند
نامحدود
Park Domains
بلی
هاست دانلود 100 گیگابایت
میزان فضا
100 گیگ
1,550,000ریال
سالانه
155000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل و دیتابیس
ندارد
پهنای باند
نامحدود
Park Domains
بلی
هاست دانلود 1000 گیگابایت
میزان فضا
1000 گیگ
15,500,000ریال
سالانه
1550000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل و دیتابیس
ندارد
پهنای باند
نامحدود
Park Domains
بلی
هاست دانلود 3000 گیگابایت
میزان فضا
3000 گیگ
47,000,000ریال
سالانه
4700000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل و دیتابیس
ندارد
پهنای باند
نامحدود
Park Domains
بلی


Powered by WHMCompleteSolution