هاست لینوکس سی پنل

(انتخاب گروه دیگر)
50 مگابایت سی پنل
100 مگابایت سی پنل
200 مگابایت سی پنل
500 مگابایت سی پنل
1 گیگا بایت سی پنل
2 گیگا بایت سی پنل
5 گیگا بایت سی پنل
10 گیگا بایت سی پنل
20 گیگا بایت سی پنل
50 مگابایت سی پنل
شروع از
550,000ریال
سالانه
55000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
100 مگابایت سی پنل
شروع از
750,000ریال
سالانه
75000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
200 مگابایت سی پنل
985,000ریال
سالانه
98500 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
500 مگابایت سی پنل
شروع از
1,390,000ریال
سالانه
139000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
20
ایمیل
20
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
1 گیگا بایت سی پنل
شروع از
1,990,000ریال
سالانه
199000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
2 گیگا بایت سی پنل
شروع از
3,400,000ریال
سالانه
340000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
5 گیگا بایت سی پنل
شروع از
4,480,000ریال
سالانه
448000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
10 گیگا بایت سی پنل
شروع از
6,420,000ریال
سالانه
642000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
20 گیگا بایت سی پنل
8,550,000ریال
سالانه
855000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی


Powered by WHMCompleteSolution