محصولات - سیستم مدیریت کسب و کار
سیستم مدیریت کسب و کار

امکانات مدیریت

 

 

تراکنش ها { ورودی-خروجی-انتقال از یک مشتری به مشتری دیگر }
خروجی فایل excel از تراکنش ها
فاکتور ها { ایجاد فاکتور - کنسل کردن فاکتور ها - ارسال ایمیل فاکتور - ویرایش و حذف - تغییر وضعیت پرداخت شده یا نشده فاکتور - خروجیPDF - ایجاد لینک فاکتور مشتری برای پرداخت شخص ثالث }
خروجی فایل Excel از فاکتور ها
اعمال مالیات در فاکتور
ایجاد فتکتورهای دوره ای{ هفته ای - دوهفته ای - ماهانه - دو ماهه - سه ماهه - شش ماهه - سالانه - دو ساله }

 افزودن محصول با قابلیت نمایش و مخفی کردن از مشتری
 تغییر وضعیت سفارش همراه ا ارسال ایمیل قابل ویرایش
 خروجی فایل Excel
 قابلیت تشخیص فاکتور به سفارش - تاریخ و ساعت سفارش - آی پی سفارش دهنده
 ایجاد سفارش برای مشتری

 گزارش از تمامی مشتریان به ترتیب تاریخ { مبلغ بالاانس -  تاریخ  و ...}
 ورودی های مالی - قابل ویرایش و حذف
 نمودار درآمد { با قابلیت گزارش: امروز - دیروز - هفت روز گذشته - سی روز گذشته و یا از تاریخ تا تاریخی مشخصی که مورد نظر شماست.}
 ثبت خروجی های مالی
 انتقال مالی
 تراکنش ها
 گزارش کلی - بالانس مالی - صندوق مشتریان - قابل چاپ
 قابلیت جستوجو مالی اکانت

 افزودن موضوع آموزشی
 افزودن آموزش خاص
 نمایش تمام درخواست های پشتیبانی
 پاسخ به درخواست - تغییر بخش پشتیبان کننده - افزودن یادداشت برای درخواست مورد نظر
 تیکت های: باز - پاسخ داده شده - بسته
 ایجاد تیکت جدید برای مشتری

 افزودن محصول
 افزودن مدیر
 افزودن گروه های دسترسی مدیر
 تنظیمات درگاه پرداخت آنلاین
 ویرایش ایمیل های خودکار پرداخت - تیکت - سفارش و ...
 افزودن بخش های پشتیبانی
{  تغییر نام شرکت - لوگوی شرکت - شماره حساب های شرکت - نوع پول - انتخاب قالب - نام سربرگ شرکت - نام  برند - متن زیر نویس سایت - مشخص کردن مقدار مالیات

وضعیت مدیر
وضعیت ایمیل های ارسالی
وضعیت کنونی سیستم
قابلیت حذف وضعیت ها

قابلیت افزودن لیست
ایجاد یادداشت دیواری
تخته یادداشت مدیران
مدیریت اسناد و مدارک
ویرایش صفحه اصلی سایت

افزودن موجودی
ارسال ایمیل
حذف کاربر
ویرایش مشخصات
تراکنش های کاربر
سفارشات
فاکتورها
تیکت های مربوط به کاربر
ایمیل های ارسالی
یادداشت
ثبت وضعیت
افزودن کاربر
ایجاد گروه های کاربری
ارسال ایمیل --> به کاربر یا کاربران انتخابی

مشاهده 5  فاکتور آخر

وضعیت موجودی مالی

مشخصات کاربری

تیکت های باز

محصولات فعال

تراکنش های من

فاکتور های من

افزودن موجودی

ایجاد درخواست پشتیبانی

درخواست های من

مرکز آموزش ایمیل های من

  ویرایش پروفایل کاربری و کلمه عبور