گرافیک - طراحی گرافیکی - کاتالوگ اینترنتی

شرکت توسعه نرم دنیا توس  این امکان را برای شما فراهم کرده است که با هزینه های مناسب، کاتالوگ یا بروشور محصولات و خدمات خود را به صورت آنلاین در اینترنت ایجاد نموده منتشر نمایید.صفحات کاتالوگ یا بروشور خود رابه صورت تصویر (jpg) یا (jpeg) ارسال و کاتالوگ آنلاین خود را به مشتریان درسراسر دنیا نشان دهید. تیم گرافیکی شرکت توسعه نرم دنیا توس با استفاده از متود های روز طراحی به ارائه بروشور فعالیت شرکت، کاتالوگ کنفرانس ها و همایش ها، فصل نامه های سازمان ها ، کاتالوگ محصولات و خدمات و ... می پردازند.