گرافیک - طراحی گرافیکی - قالب وب سایت PSD

به طور قطع یکی از تاثیر گذار ترین بخش یک وب سایت ، قالب گرافیکی آن می باشد که در نگاه اول و نیز در طی استفاده کاربران از وب سایت بسیار مورد توجه است .

متخصصان گرافیک شرکت توسعه نرم دنیا توس با تجربه بسیار در امر طراحی قالب وب سایت و با  بهره گیری از متودهای روز طراحی  و نیز با در نظر گرفتن روانشانسی رنگ ها در قالب سایت ، اقدام به تولید قالب های با کیفیت گرافیکی بالا می نمایند.