تبلیغات - تبلیغات محیطی - تلویزیون شهری

برنامه ریزی یك كمپین تبلیغاتی نیاز به خلاقیت، تجربه و تخصص دارد. رسیدن به موفقیت تبلیغاتی یك هنر است ولی آنچه كه تبلیغات را به یك صنعت مبدل می‌كند تاثیر بی‌بدیل تبلیغات بر شكوفایی صنعت است.

شرکت توسعه نرم دنیا توس با ارائه تلوزیون های شهر در پر مخاطب ترین مناطق شهر و به همراه تیم متخصص در مشاوره تبلیغاتی آماده است تا با مشاوره دقیق ، سرمایه گذاری شما را در عرصه تلوزیون های شهری به صورت کاملا هدفمند به معرض ظهور در آورد.