پایه دوربین


پایه استیل 15 سانتیمتر

پایه استیل 15 سانتیمتر

170000 ریال

تعداد

پایه پلاستیکی

پایه پلاستیکی

140000 ریال

تعداد

پایه 703

پایه 703

150000 ریال

تعداد

پایه کاور دام 5/2 اینچ

پایه کاور دام 5/2 اینچ

130000 ریال

تعداد

پایه کاور دام 4 اینچ

پایه کاور  دام 4 اینچ

160000 ریال

تعداد

پایه تلسکوپی

پایه تلسکوپی

100000 ریال

تعداد

پایه گردون داخلی دوحالته (indoor) pan

پایه گردون داخلی دوحالته (indoor) pan

750000 ریال

تعداد

پایه گردون داخلی چهارحالته tilt (indoor) pan

پایه گردون داخلی چهارحالته tilt (indoor) pan

1450000 ریال

تعداد