دستگاه DVR


Dolphin 4008

Dolphin 4008

8 ورودی تصویر

8 ورودی صدا

200 فریم در ثانیه

پورت شبکه

تشخییص حرکت

قابلیت تنظیم میزان حساسیت محیط

قابلیت انتقال تصاویر از پورت USB

خروجی تصویر VGA

با وضوح فول D1

پشتیبانی از 2 هارد دیسک

خروجی HDMI


3950000 ریال

تعداد

Dolphin DL-4004

Dolphin DL-4004

8 ورودی تصویر

8 ورودی صدا

100 فریم در ثانیه

پورت شبکه

تشخییص حرکت

قابلیت تنظیم میزان حساسیت محیط

قابلیت انتقال تصاویر از پورت USB

خروجی تصویر VGA

با وضوح فول D1

پشتیبانی از 2 هارد دیسک

خروجی HDMI


3400000 ریال

تعداد

Zedix 2008

Zedix 2008

8 ورودی تصویر

8 ورودی صدا

200 فریم در ثانیه

پورت شبکه

تشخییص حرکت

قابلیت تنظیم میزان حساسیت محیط

قابلیت انتقال تصاویر از پورت USB

خروجی تصویر VGA

با وضوح فول D1

پشتیبانی از هارد ندارد

خروجی HDMI


3600000 ریال

تعداد

Zedix 2016

Zedix 2016

16 ورودی تصویر

16 ورودی صدا

400 فریم در ثانیه

کنترل PTZ

تشخیص حرکت

قابلیت تنظیم میزان حساسیت محیط

پشتیبانی بیش از 4 ترابایت هارد دیسک

قابلیت نصبDVD رایتر

پورتUSB

پورت شبکه

قابلیت انتقال تصاویر از طریقWiFi و3G

خروجی تصویر VGA

وضوح فول D1

پشتیبانی از 2 هارد دیسک

خروجی HDMI


6800000 ریال

تعداد

Zedix 2032

Zedix 2032

16 ورودی تصویر

16 ورودی صدا

400 فریم در ثانیه

کنترل PTZ

تشخیص حرکت

قابلیت تنظیم میزان حساسیت محیط

پشتیبانی بیش از 4 ترابایت هارد دیسک

قابلیت نصبDVD رایتر

پورتUSB

پورت شبکه

قابلیت انتقال تصاویر از طریقWiFi و3G

خروجی تصویر VGA

وضوح فول D1

پشتیبانی از 2 هارد دیسک

خروجی HDMI


29000000 ریال

تعداد

feeler fl-25c04b

feeler fl-25c04b

4ورودی تصویر

4ورودی صدا

100 فریم درثانیه

کنترل ptz ندارد

دارای تشخیص حرکت

قابلیت تنظیم میزان حساسیت محیط

پشتبانی از هارد ندارد

قابلیت نصب DVDرایتر

پوررتUSB

قابلیت انتقال تصویر

خروجی 960H

خروجی فول D1

ساخت تایوان

خروجی HDMI ندارد

وضوح فول D1 ندارد


3700000 ریال

تعداد

feeler fl-25c08b

feeler fl-25c08b

8ورودی تصویر

4ورودی صدا

200 فریم درثانیه

دارای تشخیص حرکت

قابلیت تنظیم میزان حساسیت محیط

خروجی فول D1

خروجی HDMI

خروجی VGA

پوررتUSB

قابلیت انتقال تصویر

فول D1 سخت افزاری

ساخت تایوان

پشتبانی از هارد ندارد


4500000 ریال

تعداد

Zedix 2204

Zedix 2204

4 ورودی تصویر

4 ورودی صدا

1 خروجی تصویر

100 فریم در ثانیه

دارای قابلیت تشخیص حرکت

قابلیت تنظیم میزان حساسیت محیط

خروجی فول D1

خروجی HDMI

خروجی VGA

پورت USB

قابلیت انتقال تصویر

تاریخ شمسی

پشتبانی از هارد ندارد


2700000 ریال

تعداد

Raster rs-404h

Raster rs-404h

4ورودی تصویر

1ورودی صدا

100 فریم درثانیه

دارای تشخیص حرکت

خروجی HDMI

خروجی VGA

خروجی تلویزیون

پورت USB

پورت شبکه

قابلیت انتقال تصویر

پشتیبای از یک هارد تا 3TB

فول D1 سخت افزاری

تحت لیسانس کمپانی رستر انگلیس


4100000 ریال

تعداد

Raster rs-808

Raster rs-808

8ورودی تصویر

8ورودی صدا

200 فریم درثانیه

دارای تشخیص حرکت

خروجی HDMI

خروجیVGA

خروجی تلویزیون

پورت USB

پورت شبکه

قابلیت انتقال تصویر

پشتیبانی 6TB هارد

فول D1 سخت افزاری

تحت لیسانس کمپانی رستر انگلیس


14250000 ریال

تعداد