مرکز آموزش

اعضا > مرکز آموزش > دامنه های ملی


ثبت دامنه ملی (3)
راه حل و راهنمایی های مورد نیاز شما در مورد ثبت دامنه های ملی اینجا پیدا خواهد شد
مقررات جاری در مورد ثبت دامنه‌های مرتبه سوم چیست؟
.co.ir واجدین شرایطاشخاص زیر می‌توانند درخواست ثبت دامنه مرتبه سوم “.co.ir” نمایند: کلیه...
نیک هندل چیست؟
برای ثبت دامین .ir نیاز به نیک هندل یا شناسه ایرنیک دارید ، ایجاد نیک هندل به منزله ی عضو شدن در...
انواع شناسه‌های کاربری در nic
انواع شناسه ها به صورت ذیل تعریف شده اند. لطفا از میان شناسه ها با توجه به موارد مورد نیاز خود ،...
ثبت یا خرید و فروش یک دامنه خوب
دامنه در دنیای مجازی حکم پیش نیازی بنیادین برای شروع فعالیتی جهانی را دارد.روشن است که این دامنه...

Powered by WHMCompleteSolution