هاست لینوکس سی پنل

(انتخاب گروه دیگر)
50 مگابایت سی پنل
100 مگابایت سی پنل
200 مگابایت سی پنل
500 مگابایت سی پنل
1 گیگا بایت سی پنل
2 گیگا بایت سی پنل
5 گیگا بایت سی پنل
10 گیگا بایت سی پنل
20 گیگا بایت سی پنل
50 مگابایت سی پنل
شروع از
250,000ریال
سالانه
25000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
100 مگابایت سی پنل
شروع از
350,000ریال
سالانه
35000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
200 مگابایت سی پنل
460,000ریال
سالانه
46000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
500 مگابایت سی پنل
شروع از
650,000ریال
سالانه
65000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
20
ایمیل
20
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
1 گیگا بایت سی پنل
شروع از
950,000ریال
سالانه
95000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
2 گیگا بایت سی پنل
شروع از
1,600,000ریال
سالانه
170000 تومان
160000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
5 گیگا بایت سی پنل
شروع از
2,100,000ریال
سالانه
220000 تومان
210000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
10 گیگا بایت سی پنل
شروع از
3,000,000ریال
سالانه
330000 تومان
300000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
20 گیگا بایت سی پنل
4,000,000ریال
سالانه